CZY WARTO ZAINWESTOWAĆ W ROBOTY PALETYZUJĄCE?

Żeby być konkurencyjnym i móc utrzymać się na rynku krajowym, a także na rynkach światowych, należy systematycznie zwiększać wydajność i jakość pracy. Zakłady produkcyjne, centra dystrybucyjne, które współpracują z dużymi sieciami handlowymi czy kontrahentami na całym świecie nie mogą sobie pozwolić na przestoje i opóźnienia w dostawach. Każdego dnia właściciele firm mają problemy z doborem odpowiednio wykwalifikowanych kadr, jak i z nieplanowaną absencją pracowników. Dlatego ważna jest automatyzacja i robotyzacja poszczególnych stanowisk roboczych.
Ręczna paletyzacja lub depaletyzacja wykonywana przez pracowników obciąża bardzo organizm zatrudnionych, doprowadzając do częstych kontuzji i urazów, a także trwałych uszczerbków na zdrowiu. Dlatego robot paletyzujący jest idealnym rozwiązaniem, które eliminuje powyższe problemy.
Coraz trudniej znaleźć pracowników do wykonywania ciężkiej i monotonnej pracy. Automatyczna paletyzacja jest rozwiązaniem, które rozwiąże problemy kadrowe związane z pozyskaniem odpowiedniej kadry pracowniczej oraz absencji chorobowej. Robot paletyzujący pracuje bez przerw, a także w weekendy, zwiększa wydajność, eliminuje błędy ludzkie wynikające ze zmęczenia czy wykonywania monotonnych czynności.
Robot paletyzujący jest urządzeniem elastycznym, bardzo łatwo go przezbroić i przystosować do aktualnych potrzeb na linii produkcyjnej. Można kilkukrotnie w czasie jednej zmiany zmieniać asortyment, gabaryty towarów do paletyzacji.
Oprogramowanie do sterowania robotem paletyzującym jest łatwe i intuicyjne, więc łatwo przeprogramować robot paletyzujący do aktualnych potrzeb produkcyjnych.
Robot paletyzujący połączony z automatycznym magazynkiem na puste palety tworzy w pełni automatyczne gniazdo końcowe produkcji.
Urządzenie nigdy się nie męczy i może pracować przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Robot paletyzujący nie choruje i nie bierze urlopów, więc jest idealnym pracownikiem.
Jeżeli przeglądy okresowe są dobrze i systematycznie wykonywane, to robot paletyzujący może pracować przez wiele lat bez awarii , przysparzając jedynie zyski.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij