Szybki rozwój techniki laserowej sprawił że mamy dzisiaj doskonałe narzędzie do precyzyjnego łączenia elementów metalowych jaki i tworzyw sztucznych.
Spawanie laserowe, często nazywane spawaniem wiązką laserową (EN ISO 4063:Proces 52). Jest to proces spawania, w którym energia lasera jest wykorzystana do tworzenia połączeń spawanych, zwłaszcza między metalowymi elementami. Wiązka lasera jest ogniskowana optycznie do średnicy 0,2 do 0,3mm, skupiona wiązka lasera dostarcza bardzo dużo energii na małej powierzchni tworząc jeziorko spawalnicze. Często w procesie spawania laserem jeziorko spawalnicze jest chronione przed utlenianiem gazem ochronnym: argonem, CO2,helem lub azotem.
W jeziorku spawalniczym łączone elementy i spoiwo łączą się tworząc wąską spoinę spawalniczą.

Skupiając wiązkę lasera wprowadzane ciepło jest ograniczone do bardzo małej powierzchni łączonych elementów. Dzięki temu spoina bardzo szybko stygnie nie deformując łączonych elementów.
Jako gaz osłonowy przy spawaniu laserowym stosuje się gazy takie jak: argon 4,6 lub lepszy; CO2; hel 4,6 lub lepszy; azot 3,5 lub lepszy.

Zalety spawania laserowego:

– Bezkontaktowa obróbka przedmiotu

– Bardzo wąska geometria szwów z dużym stosunkiem głębokości do szerokości

– Mała strefa wpływu ciepła, niskie naprężenia termiczne, niewielkie lub prawie żadne zniekształcenia

– Możliwe wysokie prędkości spawania

– Dobra dostępność

– Bardzo wysoki stopień automatyzacji

– Małe lub prawie żadne rozpryski

– Bardzo wysoka jakość

– Można spawać różne materiały

Ograniczenia:

– Koszt urządzenia

– Wysoka precyzja elementów łączonych

Spawanie laserowe doskonale sprawdza się na zautomatyzowanych stanowiskach spawalniczych.
Dzięki precyzyjnemu podawaniu energii cieplnej, precyzyjnemu prowadzeniu wiązki lasera ramieniem robota uzyskujemy idealne i bardzo precyzyjne połączenia.

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij